121

VidenMatch - sparring skaber resultater

Kender du det? Du har været til et spændende møde og hørt om nye tiltag indenfor din branche. Du tænker, at det passer lige ind i jeres virksomhed! Men hvordan omsætter du din nye viden til resultater?

Vi kæmper alle med denne udfordring! Vi søger ny viden i vores netværk, til kurser og konferencer. Alt sammen for at stå stærkere med de strategiske og daglige udfordringer. Men hverdagen er ofte travl og stresset og vi har ikke tid og overskud til at få konverteret vores nye viden til konkrete handlinger og resultater.

Her får du netværket der kan hjælpe dig med denne udfordring!

VidenMatch konceptet i punktform

I figuren nedenfor beskriver vi kort konceptet. Længere nede på siden beskriver de de enkelte dele af konceptet mere detaljeret.

 • Du søger måske også sparring med ligesindede i dine bestræbelser på at håndtere dine strategiske og daglige udfordringer.
 • Vi samler 60-100 deltagere i Videngrupper med fokus på specifikke fagområder.
 • Med op til 100 deltagere pr. Videngruppe kan vi tiltrække de mest relevante indlægsholdere.
 • Med op til 100 deltagere pr. Videngruppe kan vi matche dig med 6-10 ligesindede.
 • Match sker ud fra din position, branche, virksomhedsstørrelse og erfaring med fagområdet.
 • I din Matchgruppe konverterer du sammen med de øvrige deltagere jeres nye viden til brug i jeres virksomheder.
 • I din Matchgruppe udarbejder I alle jeres egen handlingsplan for jeres nye viden.
 • I sættes sammen to og to (buddy-ordning) og holder hinanden fast på jeres planer!

 


      

 

Søger du efter ligesindede?

Du søger måske også sparring med ligesindede i dine bestræbelser på at håndtere dine daglige og strategiske udfordringer.

Du får konstant ny viden igennem dit netværk, til kurser og konferencer.

Men dagligdagen er ofte travl og stresset og der er ikke tid og overskud til at få konverteret vores nye viden til konkrete handlinger og resultater.

 

videnmatch figur 1-200

 

Videngrupper: Eksperter deler deres viden med dig

I VidenMatch udbyder vi en række Videngrupper indenfor forskellige fagområder.

Videngrupper består af 60-100 deltagere. Med op til 100 deltagere kan vi tiltrække de mest relevante indlægsholdere.

På hvert netværksmøde behandler vi et aktuelt tema og du får 2-3 indlæg fra eksperter omhandlende det pågældende tema.

Flertallet af indlægsholderne vil være professionelle erhvervsfolk. De øvrige kan eks. være eksperter fra ind- og udlandet eller eksperter fra universiteter og lignende.

 

videnmatch-videngrupper-200

 

Matchgrupper: Sparring med dine egne "superrådgivere"

Fordi vi har samlet op til 100 deltagere kan vi matche dig med 6-10 ligesindede. Match sker ud fra din position, branche, virksomhedsstørrelse og erfaring med fagområdet.

På den måde får du en unik sparringsgruppe af absolut ligesindede. Din egen gruppe af "superrådgivere". De hjælper dig til at konvertere din nye viden til brug i din virksomhed. Og du kan få sparring på dine aktuelle udfordringer.

I din matchgruppe skal du til alle netværksmøder udarbejde din egen handlingsplan i forhold til din nye viden.

 

 

Buddy-ordning hjælper dig sikkert i mål! 

Til slut på alle netværksmøder sættes du sammen med en "buddy". En person fra din matchgruppe, som skal hjælpe dig i mål med din handlingsplan – og omvendt.

I lægger en plan for opfølgning og rapportering på hinandens handlingsplaner.

Alle kommende netværksmøder starter med et par succeshistorier på baggrund af de igangsatte handlingsplaner fra forrige netværksmøde.

 

 

Online hjælp

Du kan naturligvis personligt kontakte din buddy eller deltagerne i din matchgruppe for hjælp imellem netværksmøderne.

Men vi tilbyder dig også at søge hjælp i jeres lukkede debatfora. Hver matchgruppe har sit eget forum og der er også en gruppe for hele Videngruppen.

Så du står ikke alene med din handlingsplan og dine udfordringer!

 

 

 

 

 

 

 

VidenMatch - et netværk der forpligter!

At deltage i VidenMatch forpligter! Det er dit engagement og drive der sikrer et højt udbytte både os dig og de øvrige deltagere. Derfor vil du prioritere din deltagelse i alle VidenMatch dage højt.

Vi giver dig til gengæld tryghed ved, at VidenMatch ikke er ejet af en salgsorganisation. Du finder ingen sælgere eller konsulenter i netværket, der vil sælge deres ydelser til dig. Her sparrer du kun med ligesindede.

VidenMatch er et uvildigt netværk uden interesse i salg!

 

videnmatch figur smiley 200

> Læs mere om Matchprocessen og Årsforløbet, hvor du blandt andet kan læse om følgende:

 • Et årsforløb
 • Matchprocessen
 • Tidsplan for et netværksmøde
 • Aktiviteter på netværksmøde

Præsentation

powerdag video forside

Præsentation af Powerdag - en ny standard for effektiv kompetenceudvikling!

Se video (1:00 min.)

Effektiv

Effektiv kompetenceudvikling

Organiseret videndeling, strukturet dialog, matchgrupper, ingen virksomhedspræsentationer...
Her er fokus på effektiv kompetenceudvikling - intet andet!

Læs mere om en Powerdag

Kompetenceudvikling

Powerdag kompetenceudvikling

De 3 ringe symboliserer:
- Ny højaktuel viden
- Effektiv videndeling
- Konvertering af ny viden til handlinger

Læs mere om vores metoder